POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jesteśmy świadomi znaczenia i konieczności ochrony powierzonych nam informacji i danych osobowych, dlatego dążymy do zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez EL- MARO informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów EL-MARO oraz użytkowników serwisów internetowych, a także osób odwiedzających biuro EL-MARO, które mogą, ale nie muszą być klientami EL-MARO, a także ich pełnomocników.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest EL- MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SPÓŁKA JAWNA, zwana dalej Spółką, adres: ul. Łanowa 3, 64-100 Leszno.

II. Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.el-maro.pl; e-mail: jola@el-maro.pl, telefonicznie pod numerem: (65) 529 95 54 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w związku z zakupem towaru (sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub odpowiedzi na zapytanie o towar (art. 6 ust. 1 lit B RODO), to jest w celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO) w celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celach:

IV. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam danych osobowych, wskazanych w formularzu, jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych. Jest to potrzebne do komunikacji z Tobą, obsługi Twojego konta oraz realizacji transakcji przy użyciu systemów informatycznych, na których pracujemy, jak również obsługi potransakcyjnej i w celach archiwizowania danych. W tym przypadku, jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zrealizować transakcji drogą elektroniczną.

Obsługa transakcji będzie natomiast możliwa pomimo nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach udziału w konkursach i programach lojalnościowych.

V. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

VII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

VIII. Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?

Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, które nas obsługują, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne (np. w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń). Dane mogą być przekazywane również nadawcy przesyłki, jeśli nie jest wysyłana bezpośrednio przez administratora.

IX. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

XI. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.el-maro.pl .